Великобудищанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області

Меню сайту
Форма входу
Пошук

Початкових класів3

 

ПЛАН

РОБОТИ МЕТОДОБ’ЄДНАННЯ  ВЧИТЕЛІВ ТА ВИХОВАТЕЛІВ

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

ВЕЛИКОБУДИЩАНСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ I-III СТУПЕНІВ НА 2016-2017 Н.Р.

Голова методоб’єднання Орлова В.І.

І Вступ

        У період, коли освіта України набуває кардинальних змін, виникає необхідність в оновленні  методів та прийомів навчання, в залученні інноваційних методик до процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей. Сучасному суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, творчо підходити до вирішення тієї чи іншої проблеми, самоконтролювати та самооцінювати результати своєї діяльності.

    Основним завданням учителя на нинішньому етапі розвитку нашого суспільства є забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності, формування не тільки предметних компетентностей учнів, а й самоосвітніх. Тому всі аспекти навчання повинні бути спрямовані на розвиток творчої особистості, розкриття обдарованості кожної дитини. Мета початкової школи – формування людини, яка хоче і вміє самостійно вчитися, сприймати інформацію, працювати з нею, сортувати її, осмислювати, творити.

    Щоб учень став рівноправним учасником процесу освіти, необхідно озброїти його техніками та прийомами, спрямованими на розвиток пам’яті, уваги та образного мислення, сформувати навички дослідницької поведінки. Лише за такого розвитку кожна дитина відповідно зі своїми особистими властивостями та здібностями знайде себе і самореалізується. Як розвинути індивідуальні можливості кожної дитини й зберегти її психічне й фізичне здоров’я – ось проблема, над якою завжди замислювались і працювали педагоги. Тому метою роботи нашого педагогічного колективу є створення умов для розкриття інтелектуального та творчого потенціалу дитини.

У 2016- 2017 навчальному році члени ШМО, виходячи з нагальних проблем, які повинні вирішувати вчителі початкових класів, будуть працювати над вирішенням науково-методичної проблеми  «Застосування новітніх методичних прийомів, інноваційних педтехнологій навчання і виховання учнів початкових класів ».

Виходячи з аналізу підсумків навчально-виховного процесу за минулий навчальний рік, результатів діагностування педагогів, методичне об’єднання в поточному навчальному році ставить перед собою ряд завдань:

  • вивчення та впровадження у практику досягнень психолого-педагогічної науки, прогресивного педагогічного досвіду;
  • вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних розробок, інструкцій, рекомендацій до змісту, форм і методів проведення уроку, позакласної роботи;
  • оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями, найдосконалішими формами та прийомами навчання учнів;
  • розвиток творчих здібностей обдарованих дітей через індивідуальні завдання; участь у загальношкільних та районних конкурсах творчого та інтелектуального характеру;
  • створення умов для професійного зростання, самоосвіти й творчої діяльності вчителів;
  • виготовлення дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення навчально-матеріальної бази класних кімнат;
  • узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;
  • пропагувати свій досвід на сторінках періодичних педагогічних видань;
  • розвиток співпраці з батьками з метою створення умов для забезпечення розвитку сім’ї та належного виконання нею виховної функції.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ЗАВДАННЯ ШМО ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

1. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання, формування в учнів практичних знань, умінь і навичок.

2. Удосконалювати форми і методи роботи на уроках, творчо ставитися до кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки.

3. Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.

4. Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури, періодичних видань.

5. Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності чнів.

6. Проводити індивідуальну роботу з учнями, які не встигають.

7. Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу.

8. Провести і відвідувати відкриті уроки та  виховні заходи.

9 . Продовжувати роботу над формуванням в учнів єдиних орфографічних навичок і вмінь щодо ведення учнівських зошитів.

10. Надавати методичну допомогу вчителям, які її потребують.

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ МЕТОДОБЄДНАННЯ

                                                 І засідання    

Тема.  Особливості організації  навчально - виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016-2017 навчальному році.

Мета.   Вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи. Обговорити виконання плану роботи методичного об’єднання  за 2016-2017 навчальний рік. Проаналізувати навчальні програми, підручники, зошити, орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Відповідальний.

Термін виконання

1.

Про виконання плану роботи методичного об’єднання за 2015-2016 навчальний рік.

звіт

Деркач К.Я.

вересень

2.

Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2016-2017н. р.

обговорення членами методичного об’єднання

Орлова В.І.

вересень

3.

Опрацювання наказу МОН України «Про структуру 2016- 2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

обговорення членами методичного об’єднання

Орлова В.І.

вересень

4.

Опрацювання додатку до наказу МОН України від 19.08.2016 №1009 про «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи»

обговорення членами методичного об’єднання

Орлова В.І.

вересень

5.

Аналіз змін до навчальних програм, підручників, зошитів, посібників для початкової школи.

обговорення членами методичного об’єднання

Орлова В.І.

вересень

Завдання членам методоб’єднання: опрацювати інструктивно-методичні листи, програми, підручники, зошити та посібники для початкової школи; зробити огляд педагогічних видань з тем «Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах» та  «Інтерактивні  методи у структурі уроку з превентивного навчання».

ІІ засідання    

Тема.  Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах.   Інтерактивні  методи у структурі уроку з превентивного навчання.   

Мета.  Актуалізувати питання про використання інноваційних  технологій  на уроках у початкових класах. Створити умови для поглиблення знань педагогів щодо    використання  інноваційних технологій  на уроках, удосконалення знань про використання інтерактивних методів роботи у структурі уроку з превентивного навчання. Розвивати комунікабельність. Виховувати інтерес до самовдосконалення.

з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Відповідальний.

Термін виконання

1.

Використання інноваційних технологій у навчальному процесі як засіб підвищення ефективності навчання.

круглий стіл

Орлова В.І.

Листопад - грудень

2.

Робота з обдарованими учнями в початкових класах.

Індивідуальна робота

Члени м.о.

Листопад - грудень

 

3.

Відвідування та обговорення відкритих уроків

Взаємовідвідування

обговорення

 Члени м.о.

Листопад - грудень

 

4.

Випуск газети « Пізнайко»

обговорення членами методичного об’єднання

Панченко А. М.

Листопад - грудень

5.

Ознайомлення з новинами психолого – педагогічної літератури.

обговорення членами методичного об’єднання

Деркач К.Я. Листопад - грудень

 

Завдання членам методоб’єднання: розвивати творчі та інтелектуальні здібності молодших школярів; опрацювати методичну літературу з питання «Диференційований підхід у навчанні учнів читати».

ІІІ засідання   

Тема.       Диференційований підхід у навчанні учнів читати

Мета.   Розширити знання педагогів про диференційований підхід у навчанні учнів читати . Представити наочний матеріал, роздаткові  картки, дидактичні посібники для розвитку техніки читання. Розвивати комунікабельність. Виховувати інтерес до самовдосконалення.   

з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Відповідальний.

Термін виконання

1.

Розвиток творчої особистості молодших школярів.

Доповідь

Панченко А.М.

Лютий - березень

2.

Випуск журналу « Самоосвіта»

обговорення членами методоб’єднання

Члени м.о.

Лютий - березень

3.

Випуск газети « Пізнайко»

обговорення членами

 методоб’єднання

Члени м.о.

Лютий - березень

4.

Підсумки контрольних робіт з української мови та математики в 2-4 класах та перевірки техніки читання за І семестр.

наказ заступника директора

Орлова В. І.

січень

5.

Ознайомлення з новинами психолого- педагогічної літератури

обговорення членами

 методоб’єднання

Деркач К.Я.

лютий

6.

Диференційований підхід у навчанні учнів читати

Круглий стіл

Орлова В.І.

березень

Завдання членам методоб’єднання:  підготувати виставку робіт молодших школярів;  опрацювати методичну літературу на тему «Розвиток пізнавальної активності у дітей 6- річного віку на уроках навчання грамоти».

ІV засідання

Тема. Розвиток пізнавальної активності шестирічок на уроках навчання грамоти.

Мета.   Актуалізувати знання з розвитку пізнавальної активності учнів 1 класу. Обговорити виконання плану роботи методичного об’єднання  в поточному навчальному році. Розвивати комунікабельність. Виховувати інтерес до самовдосконалення.                    

з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Відповідальний.

Термін виконання

1.

Розвиток пізнавальної активності шестирічок на уроках навчання грамоти.

 

обмін досвідом роботи

Строкань В.О.

квітень - травень

 

2.

Підготовка й обговорення текстів підсумкових контрольних робіт з української мови і математики

обговорення

Орлова В.І., Панченко

А. М.

травень

3.

Опрацювання положення про ДПА у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом МОН України від 30.12.2014 № 1547 та методичними рекомендаціями щодо проведення підсумкових контрольних робіт у 4 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2016- 2017 н.р.

обговорення

Голова м.о.

Квітень - травень

4.

Підсумки контрольних робіт з математики і української мови та перевірки техніки читання в початкових  класах за ІІ семестр.

наказ

заступника

директора

Голова м.о.

травень

5.

Підсумки роботи методичного об’єднання учителів початкових класів в поточному навчальному році.

звіт голови методичного об’єднання

Голова м.о. 

травень

6.

Випуск газети « Пізнайко»

обговорення

   Строкань В.О.

  травень


ІІІ засідання

 

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка
1 Сучасні методи і прийоми проведення занять з позакласного читання Січень-березень ПанченкоА.М.  
2 Відвідування та обговорення відкритих уроків у початкових класах Січень-березень Члени м/о  
3 Підготовка і оформлення методичних розробок на ярмарок педтехнологій Січень-березень Члени м/о  
4 Випуск газети "Пізнайко" Січень-березень Строкань В.О.  
5 Ознайомлення з новинами психолого-педагогічної літератури Січень-березень Деркач К.Я.  
Календар
«  Грудень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Гаряча лінія 1
Гаряча лінія 2