Великобудищанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області

Меню сайту
Форма входу
Пошук

План роботи практичного психолога

ПЛАН

РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

ВЕЛИКОБУДИЩАНСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

ЗОЛОТОВЕРХ АНТОНІНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ

НА 2016 – 2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 1. Аналітична частина

1. Склад психологічної служби в закладі освіти.

Психологічна служба Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів – 1 працівник (0,5 ставки практичний психолог; 0,5 ставки соціальний педагог).

 1. Нормативно-правові документи, на основі яких укладено план роботи:

- Закон України «Про освіту».

-  Положення про психологічну службу системи освіти України. Наказ МОН України  від 02.07.2009 р. № 616, зареєстровано в Мін’юсті 23.07.2009 р. № 687/16703.

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.08.2013 р. № 1106 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року».

- Наказ ДОН Полтавської ОДА  від 12.09.2013 р. № 321«Про приведення єдиних вимог планування та ведення документації працівників психологічної служби»  

- Рішення колегії ДОН Полтавської ОДА від 27.05.2015 р. протокол № 2/2 «Про стан розвитку психологічної служби системи освіти Полтавської області»

- Лист  Міністерства освіти і науки України від 17.09.2015 року № 1/9-442 «Про оптимізацію діяльності  працівників психологічної служби»

- Закон України "Про освіту«.

-  Положення про психологічну службу системи освіти України. Наказ МОН України  від 02.07.2009 р. № 616, зареєстровано в Мін’юсті 23.07.2009 р. № 687/16703.

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.08.2013 р. № 1106 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року».

- Наказ ДОН Полтавської ОДА  від 12.09.2013 р. № 321«Про приведення єдиних вимог планування та ведення документації працівників психологічної служби»  

- Рішення колегії ДОН Полтавської ОДА від 27.05.2015 р. протокол № 2/2 «Про стан розвитку психологічної служби системи освіти Полтавської області»

- Лист  Міністерства освіти і науки України від 17.09.2015 року № 1/9-442 «Про оптимізацію діяльності  працівників психологічної служби».

- Лист МОН України від 22.07.2016 №905 "Про забезпечення  навчальних закладів  практичними психологами  і соціальними педагогами та організацію у 2016-2017 н.р. належного психологічного    супроводу  учасників     навчально  - виховного процессу».

-  Наказ ВО від 19.08.2016 № 134 "Про виконання  розпорядження  голови райдержадміністрації від 07.07.2016 № 435 "Про затвердження районного плану заходів із виконання  в 2016 році Загальнодержавної програми "Національний  план дій  щодо реалізації Конвенції ООН про права  дитини" на період  до 2016 року" (надіслано в НЗ 19.08.2016).      

 1. Аналіз учнівського, студентського, педагогічного, батьківського контингенту, на який спрямовані заплановані заходи.

     У школі налічується 11 класів, у яких навчається 101 учень, із них: 1 клас – 5 учнів, 2 клас – 10 учнів, 3 клас –7 учнів, 4 клас – 8 учнів, 5 клас – 10 учнів, 6 клас – 6 учнів, 7 клас – 12 учнів, 8 клас – 9 учнів, 9 клас – 7 учнів, 10 клас – 7 учень, 11 клас – 20 учнів.

 1. Обґрунтування запланованих видів робіт за результатами виконання плану роботи психологічної служби за попередній навчальний рік. Аналіз статистичних даних: про що свідчать отримані результати психодіагностики, який прогноз розвитку ситуації на майбутнє, які заходи і з яким змістом необхідно запланувати для покращення ситуації, як змінилася ситуація після виконання певної роботи (профілактичної, просвітницької, корекційної, розвивальної).

     Протягом 2015-2016 навчального року була проведена наступна психодіагностична робота:

 • Психологічне дослідження шкільної зрілості першокласників. Використаний вербальний і невербальний тест Керна-Йірасека. Діагностика навчальної мотивації першокласників та психологічна діагностика емоційного стану дітей. За результатами діагностики шкільної зрілості , мотивації та адаптації першокласників була проведена наступна робота:
 • Бесіди з учителями про індивідуальні особливості першокласників;
 • Індивідуальні та групові консультації батькам за результатами дослідження адаптації учнів до навчання в школі;
 • Доповідь на нараді при директору.

Проведено психологічне дослідження по виявленню труднощів адаптації першокласників за програмою, яка містить:

 • Дослідження мікроклімату в класному колективі;
 • Діагностика характеру психологічного комфорту в класі;
 • Діагностика особистої адаптації (за Н.Г.Лускановою);
 • Діагностика характеру й особливостей навчальних інтересів та схильностей учнів;
 • Відвідування уроків з метою дослідження взаємодії вчителя з учнями.

Враховуючи результати досліджень були проведені психолого-педагогічні заходи:

 • Заняття з елементами тренінгу;
 • Розвивальні заняття по формуванню навчальних мотивів в учнів 1 класу;
 • Заняття з циклу «Пізнай себе».

     Здійснювався контроль за адаптацією учнів при переході до середньої та старшої школи. Постійно проводилась діагностика по виявленню «важковиховуваних» учнів.

     Проведені соціометричні дослідження класних колективів.

     Для учнів 9-11 класів проведена діагностика професійної спрямованості і відповідна профорієнтаційна робота: довірчі бесіди зі школярами за результатами тестування, рольові ігри, заняття з елементами тренінгу.

     Був створений гурток програми розвитку ООН в Україні «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» (учні 7 класу).

           Кожного кварталу були організовані зустрічі дільничого лікаря з учнями 8 – 11 класів.

     Проведена  групова та індивідуальна консультаційна робота серед вчителів, батьків, учнів.

     Протягом року проводилась просвітницька діяльність: виступи на методичній раді школи, лекції для вчителів, батьків; виступи на педрадах, нарадах при директору.

     Разом з класними керівниками відвідували учнів вдома з метою обстеження житлово-побутових умов проживання дитини.

     В 2016-2017 навчальному році планую продовжувати проводити індивідуальну та групову психологічну роботу з усіма учасниками навчально-виховного процесу, пов’язаного з охороною їх здоров’я шляхом консультацій, спрямованих на розв’язання проблем особистого життя, проектування життєвого шляху індивідуальності. Проводити просвітницько-пропагандистську роботу з підвищення психологічної культури учнів, вчителів та батьків.

 1. Підвищення кваліфікації та атестація працівника, участь у атестації педагогічних працівників закладу освіти.

2015 рік - рік останньої атестації як практичного психолога. 2020 рік – рік  чергової атестації.

 1. Що виконано за планом, що не виконано, через які причини.

Робота за планом виконана.                                                                                                

 1. Цілепокладаюча частина

Проблема, над якою працює заклад

Застосування новітніх педтехнологій та інтерактивних методів як складова особистісно-зорієтованого навчання та виховання учнів.

     Проблема, над якою працює практичний психолог

     Формування здорового способу життя в учнівської молоді.

     Мета (місія) діяльності практичного психолога

     Основна місія психолога в школі – захист психічного здоров’я і  благополуччя  учасників  навчально-виховного процесу: учнів, педагогів, батьків.

     Завдання

 1. Психолого-педагогічне забезпечення адаптації учнів 1, 5, 10 класів до навчання в школі.
 2. Моніторинг учнів «групи ризику».
 3. Діагностика готовності переходу учнів 4 класу до  навчання в середній школі.
 4. Професійне самовизначення старшокласників.
 5. Психологічна підготовка учнів до олімпіад, ДПА, ЗНО.
 6. Формування навичок ЗСЖ у дітей і підлітків.
 7. Організація роботи з обдарованими дітьми та дітьми з творчими здібностями.
 8. Формування емоційного благополуччя в учнів батьки яких перебували, або перебувають в АТО, а також дітей-переселенців.
 9. Консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань виховання дітей, підлітків, створення сприятливих психологічних умов для їх розвитку.

Очікувані результати:

 1. Створення сприятливого середовища для навчання учнів.
 2. Недопущення:

- проявів агресивної поведінки серед дітей та підлітків.

- проявів рівня насильства серед учнів школи;

- проявів шкідливих звичок;

- проявів конфліктних ситуацій між учасниками навчально-виховного процесу;

   3.  Зменшення низьких навчальних результатів в учнів школи.

   4.Розвиток в учнів здатності самостійного осмислення ситуацій, явищ, фактів, інформації;   формування свого ставлення, власної позиції або рішення до дії, що сприяє вибору успішної професії.

   5. Формування психологічної готовності до олімпіад, ДПА, ЗНО.

   6. Підвищення рівня поінформованості, розширення знань у дітей і підлітків про здоров’я, здоровий спосіб життя; формування в них цінностей і життєво важливих переконань; напрацювання необхідних практичних навичок відповідальної поведінки щодо свого життя і здоров’я , а також здоров’я і життя оточуючих.

   7. Виявлення обдарованих учнів.

   8.  Створення позитивного психологічного клімату в шкільному колективі.

   9. Підвищення власного професійного рівня.

Читати далі>>>

 

 

 

 

Календар
«  Грудень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Гаряча лінія 1
Гаряча лінія 2