Великобудищанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області

Меню сайту
Форма входу
Пошук

Основи вибору професії

ТЕМА. У ПОШУКАХ СЕБЕ

МЕТА: ознайомити з різноманітним світом професій, звернути увагу підлітків на таке важливе проблемне питання, як вибір професії; допомогти обрати справу до душі, відповідно до своїх можливостей.

ОБЛАДНАННЯ: профорієнтаційна література, схема «Барометр про­фесій», таблиці «Актуальність професій на регіональному ринку пра­ці», «Класифікація професій за предметом праці», анкета «Твої про­фесійні нахили».

Епіграфи:

«Витри піт солоний із чола

І трудись, забувши про утому,

Бо людина ціниться по тому,

Чи вона зробила, що могла,

Скільки сил у неї вистачало,

Щоб на світі більше щастя стало». (Микола Луків.)

«Життя без праці — злодійство, праця без мистецтва — варвар­ство». (Д. Рескін.)

«Твоя діяльність, і тільки вона одна, визначає твою цінність». (Й. Фіхте.)

«Задоволення має бути нагородою за працю». (К. Гельвецій.)

«Той, хто любить працю, не відчуває потреби у розвагах». (Ж. Лабрюйєр.)

Хід заняття

I.   Організаційна частина

II.   Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні ми говоритимемо про вибір професії. Кожен із вас романтик, мрійник, хоче чогось досягти, кимось стати, ставить перед собою завдання, одним словом - шукає себе.

III.      Оголошення теми і мети уроку

Тому й тема нашого уроку "У пошуках себе" стане своєрідним підсумком вивченого матеріалу. Тому ви повинні пригадати класифікацію професій, охарактеризувати різні типи професій, розказати про ті професії, які вам найбільше подобаються, і довести, що саме вони найкращі і найпочесніші.

А епіграфом уроку будуть слова: Ось біжать мої літа

Скоро вже сімнадцять,

Що робить мені тоді,

Чим мені займатись?

Звичайно, у такій важливій справі, як вибір професій, без труднощів не обійтись, проте їх не слід лякатися. Звісно, ви можете прислухатися до порад дорослих, але прислухайтесь перед усім до порад свого серця. А щоб почути внутрішній голос, утвердити свої бажання, мрії - повірте у власні сили. Вважайте кожний день маленьким життям і робіть його якомога повнішим і змістовнішим.

     Щодня, лягаючи спати, запитуйте себе: "Що я зробив сьогодні? Чи задоволений собою? Завтра постараюся зробити більше із користю для всіх. Усе, що "посієте" в один період свого життя, "пожнете" в інший. Людина народжена для того, щоб робити добро іншій людині, залишити гарні спогади у серцях ближніх своїх, приносити користь від зробленої роботи.

     Так жодна людина в сучасному світі не виробляє усього, що їй потрібно для життя, саме. Але так було не завжди. Первісна людина сама добувала їжу, виготовляла одяг, будувала житло. Суспільство вдосконалювалося і  в ньому відбувся перший поділ праці на скотарство і землеробство. Згодом виникли ремесла, торгівля, з'явились спеціалісти-продавці.

Удосконалюючись, суспільство створювало нові види праці. Кожний із цих видів разом із системою вимог до людини можна назвати професією. Зараз я пропоную вам провести аналіз професій із позицій історизму:

а) зникли;

б) існували здавна; 

в) з’явились у XX ст.

На даний момент у світі налічується близько 40 тисяч професій. Серед них зорієнтуватись дуже важко. Допомогти у цьому нам зможе класифікація професора Клімова. Він поділив професії на п'ять типів.

Учитель. Яка глибока думка закладена в словосполученні «ви­бір професії», скільки викликає воно емоцій та сподівань і водночас скільки породжує проблем! Це не просто вдало чи невдало прийняте в юності рішення, це щаслива або розбита доля, активне, творче, ра­дісне життя чи байдуже, пасивне існування.

     Вже через рік дехто з вас обиратиме собі професію і почне оволо­дівати нею.

У Загальній декларації прав людини підкреслюється, що кожна людина має право на вільний вибір професії.

Права людини, визначені Декларацією, покладені в основу Кон­ституції України. Так, стаття 43 Конституції України проголошує право кожного на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку добровільно погоджу­ється.

«Як же із тисяч професій обрати ту, яка приносила б найбільшу користь людям, країні, давала б змогу відчути себе потрібним, повно­цінним і задоволеним своєю працею? Як уникнути помилок і розча­рувань у майбутньому, обравши певну професію?» – такі запитання виникли у вас, коли я попередньо провела опитування, готуючись до нашої години спілкування. Сьогодні ми спробуємо разом дати на них відповідь.

Повідомлення «Різноманітний світ професій»

Учитель. У світі існує безліч професій. Як же зорієнтуватися се­ред цієї кількості? Як знайти серед тисяч ту єдину, яка стане справою всього життя?

     Послухайте повідомлення і, можливо, саме ця інформація допо­може прояснити ситуацію.

Учень. Професія – це певний вид праці. У кожній професії є свої різновиди праці, які називають спеціальностями. Наприклад, немає професії «учитель всього», а є учитель початкових класів, математи­ки, фізики тощо, а інженер може бути інженером-електриком, про­грамістом, механіком.

Світ професій дуже великий: їх налічується близько шести тисяч. Існує кілька класифікацій: за знаряддями праці (ручні, механізовані, автоматизовані, комп'ютеризовані, функціональ­ні), за метою праці (перетворюючі, гностичні, винахідницькі), за галузевою ознакою (промислові, будівельні, транспортні, зв'язку тощо), за умовами праці (робота вдома, на повітрі, в не­звичайних умовах). Найпоширенішою є класифікація за пред­метом праці (див. таблицю 1).

III. Гра «Аукціон»

Учитель. Дякую, твоє повідомлення допоможе нам у подальшій роботі. Ще раз погляньте на таблицю «Класифікація професій за пред­метом праці» і скажіть, які професії, на вашу думку, належать до цих груп?

Виграє та команда, яка назве найбільшу кількість професій певної групи.

(Приклади професій: ЛП: рільник, тваринник, агроном, зоотех­нік, геолог, лісник, рибовод; ЛТ: слюсар, токар, монтажник, елек­трик, водій, інженер; Л Л: учитель, лікар, продавець, медсестра, секретар, журналіст, адвокат; Л 3: касир, бухгалтер, економіст, лінгвіст, математик, програміст, набірник; Л X: перукар, моде­льєр, художник, архітектор, фотограф, композитор.)

IV. Гра «Швидко та влучно»

Учитель. Чи може бути слідчим неуважний, акробатом — лю­дина, яка страждає запамороченнями голови, художником — той, що не вміє образно мислити, а перекладачем — людина, яка погано запам'ятовує? Ні! Що ж необхідно враховувати при виборі професії?

(Учні відповідають: «Стан здоров'я, власні можливості, особис­ті й суспільні інтереси, розумові здібності».)

Учитель. А зараз спробуйте обрати із перерахованих якостей ті, які, на вашу думку, є професійно важливими для фахівців певного типу.

(Учитель роздає таблички: ЛП, ЛЛ,ЛЗ, ЛТ, Л X. Учні знімають із дошки потрібний аркуш і прикріплюють його до таблички.)

 V. Презентація професій

Учитель. Уже згадувалося, що на світі близько шести тисяч про­фесій. А які з них  найголовніші, найважливіші для суспільства?

    Уявіть, що вас відправляють на незвичайний острів, де є все необ­хідне для життя, але там немає кому працювати. Кого з фахівців своєї групи ви взяли б на острів? Чому? Обґрунтуйте свій вибір.

(Презентація професій : Л Л реклама, Л — 77 — комікси, Л 3 сценка, Л Т пантоміма, ЛX гумореска.)

VI. Анкетування (визначення нахилів учнів до типу професій)

Учитель. На жаль, визначаючи свій життєвий шлях, дуже часто керуються не реальними можливостями, розумовими здібностями, особистими інтересами чи станом здоров'я, а обирають майбутню професію «за компанію», за настановою батьків чи наслідуючи когось. Подібно вчинили й ви, коли самостійно розподілялися на групи. Що ж, давайте перевіримо, чи ви не помилилися у своєму виборі? З допомогою анкети визначимо ваші нахили до певного типу професій.

Припустімо, що після відповідного навчання ви зможете вико­нувати будь-яку з перелічених нижче робіт. Але якби вам довелось обирати з двох можливостей, то якому виду діяльності ви надали б перевагу? Нижче запропоновано 20 пар тверджень, позначених індек­сами «а» і «б», що стисло розкривають різні види діяльності. Уважно вивчивши обидва твердження, знаком «+» позначте привабливіший для вас варіант.

Анкета «Твої професійні нахили»

1а. Доглядати за тваринами.

16. Обслуговувати машини.

2а. Допомагати хворим, лікувати їх. 

2б. Складати таблиці, схеми, програми.

3а. Брати участь в оформленні книжок чи плакатів. 

3б. Стежити за станом і розвитком рослин.

4а. Обробляти матеріал (деревину, тканину, метал, пластмасу тощо).

4б. Доводити товари до споживача (рекламувати).

5а. Обговорювати науково-популярні книжки.

5б. Обговорювати художні книжки (статті, п'єси, концерти).

6а. Утримувати тварин.

6б. Тренувати товаришів у виконанні яких-небудь дій.

7а. Копіювати малюнки, зображення.

7б. Управляти підйомним краном, трактором.

8а. Повідомляти людям які-небудь відомості. 

8б. Художньо оформлювати виставки.

9а. Ремонтувати речі (одяг, техніку).

9б. Шукати та виправляти помилки в текстах.

10а. Лікувати тварин.

10б. Виконувати обчислення, розрахунки.

11а. Виводити нові сорти рослин.

11б. Конструювати, проектувати нові види виробів.

12а. Розв'язувати суперечки, запобігати сваркам, переконувати чи карати.

12б. Розбиратися в кресленнях, схемах.

13а. Брати участь у роботі гуртків художньої самодіяльності. 

13б. Спостерігати, вивчати життя мікробів.

14а. Налагоджувати медичні прилади, апарати.

146. Надавати людям медичну допомогу при пораненнях, травмах.

15а. Складати точні описи явищ, подій.

15б. Художньо описувати, відображати події.

16а. Виконувати лабораторні аналізи в лікарні. 

16б. Приймати, оглядати хворих.

17а. Фарбувати або розписувати стіни чи приміщення. 

17б. Монтувати будинки або складати машини, прилади.

18а. Організовувати культпоходи, екскурсії. 

18б. Грати на сцені, брати участь у концертах.

19а. Виготовляти за кресленнями деталі чи вироби, споруджувати будинки.

19б. Креслити, копіювати креслення, карти.

20а. Вести боротьбу з хворобами рослин. 

20б. Працювати за комп'ютером.

Аркуш відповідей 

Л
Т
П
З
Х

10а
10б

12а
11б
11а
12б
13а
14б
14а
13б
15а
15б
16б
17б
16а
19б
17а
18а19а20а2018б

Заповнивши «Аркуш відповідей», підрахуйте кількість знаків «+» у кожному вертикальному ряду. Сума їх буде показником ступеня ви­раження вашого усвідомленого нахилу до одного з типів професій.

VII. Робота з «Барометром професій»

Учитель. Обираючи й оволодіваючи тією чи іншою професією, важливо враховувати також потребу економічного району в фахівцях певного типу. Спробуйте визначити за «Барометром професій», чи буде вдалим вибір, який ви плануєте зробити в майбутньому.

    VIII. Підсумок

Учитель. Народна мудрість каже: щасливий той, хто радісно йде на роботу і з радістю повертається додому. Але, щоб радісно було йти на роботу, треба одержувати від неї задоволення, а це залежить від вдало обраної професії. Тож бажаю кожному з вас не помилитися у своєму виборі.

Пам'ятайте золоту формулу вибору професії: «Хочу — можу — маю — треба».

Лукаш Н.Д., вчитель географії

Календар
«  Грудень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Гаряча лінія 1
Гаряча лінія 2