Великобудищанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області

Меню сайту
Форма входу
Пошук

Оплата праці

  Розділ ІV. Оплата праці
  
  Адміністрація зобов`язується:
1. Забезпечити в установі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень про преміювання.
2. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановлені в колективному договорі умови оплати праці.
3. Відповідно до ст. 15 Закону України «Про оплату праці» погоджувати з профспілковим комітетом умови опла-ти праці в установі.
(Формулювання «за погодженням з профкомом» означає, що профком має право на рівних засадах з адміністрацією розглядати ті чи інші питання. Єдиною формою вираження погодження профкому є його рі-шення, прийняте більшістю голосів).
4. Затвердити попередньо погоджені з профкомом положення про преміювання (при наявності коштів внести доповнення). (додаток 2,3)
  Спільно з профкомом:
- розподіляти фонд матеріального заохочення;
- здійснювати преміювання працівників установи;
- виплачувати винагороди за результатами роботи та надбавки за вислугу років згідно з порядком, встановленим у цьому колективному договорі (при наявності коштів внести доповнення).
5. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише у ви-
  падках:
- заміщення протягом менш ніж два місяці тимчасово відсутніх педагогів;
- оплати праці працівників інших установ, які залучаються до педагогічної роботи.
  При заміщенні тимчасово відсутніх педагогів, яке тривало понад 2 місяці, оплату здійснювати по тарифікації з першого дня заміщення за всі години фактичного навантаження (п. 73 Інструкції про порядок обчислення за-робітної плати працівників освіти).
6. Заробітну плату за період відпустки виплачувати за 3 дні (але не пізніше ніж за 3 дні) до початку відпустки.
У випадку затримки виплати відпускних відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період.
7. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати (ст.. 110 КЗпП України).
8. Забезпечити погашення заборгованості заробітної плати згідно з затвердженим графіком.
  При затримці виплати заробітної плати нараховану до виплати суму індексувати відповідно до Положення про порядок компенсації працівникам частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати (постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 року № 1427).
9. Здійснювати за час роботи в період канікул оплату праці педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволено вести викладацьку роботу, з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул (п. 71 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти ).
10. Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не проводиться з незалежних від працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії, сільгоспроботи і т.д.), з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, при умові виконання працівниками іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов’язків.
11. Забезпечити працівникам доплату до 12% посадового окладу відповідно додатку № 9 до Інструкції про поря-док обчислення заробітної плати працівників освіти (додаток 9).
12. Здійснювати доплату техпрацівникам під час ремонтних робіт (згідно наказу по школі) до 50% посадового окладу, у зв’язку з шкідливими умовами праці 0,3% (додаток 8).
13. Доплату за заміну тимчасово відсутніх непедагогічних працівників здійснювати за фактично виконану робо-ту в межах місячної ставки заробітної плати відсутнього працівника (дане положення включати в колдоговір після припинення чинності постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 31 серп-ня 1996 року №1033).
14. Педагогічним працівникам, у яких з незалежних від них причин протягом навчального року навантаження зменшується порівняно з встановленим при тарифікації, відповідно до п. 76 Інструкції про порядок обчислен-ня заробітної плати працівників освіти виплачувати до кінця навчального року:
- у випадку, коли навантаження, що залишилось, вище встановленої норми на ставку – заробітну плату за фактичну кількість годин;
- у випадку, коли навантаження, що залишилось, нижче встановленої норми на ставку – заробітну плату за ставку, коли цих педагогічних працівників немає можливості довантажити навчальною роботою в даній місцевості за умови виконання іншої організаційно-педагогічної роботи;
- у випадку, коли при тарифікації навчальне навантаження було встановлено нижче норми на ставку, - заробітну плату, встановлену при тарифікації за умови виконання іншої організаційно-методичної роботи.
15. Здійснювати розрахунки виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати та забезпечення до-помогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і пологами, виходячи з посадового окладу (ста-вки) того місяця, в якому відбулась подія, пов’язана з відповідними виплатами, з урахуванням постійних до-плат і надбавок (постанови Кабінету Міністрів України №100 від 8 лютого 1995 р., №348 від 16 травня 1995 р.).
16. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження медичного огляду (ст. 10 Закону України «Про охорону праці»).
17. Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні трудового договору:
- з підстав, зазначених у п. 6 ст. 36, п.п. 1,2, 6 ст. 40, ст.. 39 КЗпП (при порушенні власником або уповноваже-ним ним органом законодавства про працю, умов колективного або трудового договору) у розмірі посадового окладу (але не менше середнього місячного заробітку);
- у випадку призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п3. ст. 36 КЗпП) у розмірі двох посадових окладів, але не менше двомісячного середнього заробітку) (ст.44 КЗпП України);
- у випадку, якщо працівники вимушені розірвати трудовий договір з причин невиконання власником або уповноваженим ним органом вимог законодавства і зобов’язань колективного договору з охорони праці у розмірі трьох посадових окладів (але не менше тримісячного середнього заробітку) (ст..44 КЗпП, ст.7 Закону України «Про охорону праці»).
18. Забезпечити працівникам, які за графіком роботи працюють у нічний час, додаткову оплату у розмірі 35% годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в нічний час (п.93 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).
Вважати нічними зміни, які повністю або частково (не менше 50% робочого часу) припадають наа період з 22.00 до 6.00 (п. 3.3.2. Галузевої угоди).
19. Встановити перелік посад з ненормованим робочим днем, які мають право на щорічну додаткову відпустку (до 7 днів) (додаток № 10).

  Профком зобов’язується: 
1. Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату праці.
2. Сприяти у наданні працівникам установи необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці.
3. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно із законо-давством осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного колективного догово-ру, що стосуються оплати праці (ст.45, 141, 147-1 КЗпП, ст.36 Закону України «Про оплату праці», ст.18 Закону України «Про колективні договори і угоди»).
4. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в комісії по трудових спорах (ст.226 КЗпП).
5. Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді (ст.112 Цивільно-процесуального кодексу).
6. Звертатися до суду з заявами на захист трудових прав та інтересів членів профспілки (ст. 121 Цивільно-процесуального кодексу).
7. Звертатися до прокурора з приводу порушення законності для перевірки ним виконання законів за заявами громадян та іншими повідомленнями (ст.19 Закону України «Про прокуратуру» ст. 259 КЗпП).
8. Повідомляти про всі факти порушень щодо оплати праці галузеву правову інспекцію праці та державну інспекцію праці. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних в порушенні законодавства про оплату праці.

Календар
«  Грудень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Гаряча лінія 1
Гаряча лінія 2