Великобудищанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області

Меню сайту
Форма входу
Пошук

Суспільно-гуманітарних дисциплін

План роботи методоб'єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін на 2016-2017 н.р.

І. ВСТУП

Методоб’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін у складі п’яти чоловік протягом 2015-2016 навчального року працювало над удосконаленням пізнавальної та творчої активності на уроках, виховання патріотизму та гуманнос­ті під час навчальної діяльності учнів.

З метою підвищення свого фахового рівня вчителі знайомилися з методичними надходженнями, відвідували уроки колег, брали участь у районних семінарах, за­ймалися самоосвітою. Приділяли увагу обдарованим, здібним учням, а також - невстигаючим. Проведено 4 засідань методоб’єднання, на яких розглядалися всі заплановані питання, відвідувалися відкриті уроки, проводилося їх обговорення.

Учителі проводили виховні заходи, радіогазети, тематичні огляди подій, дещо інертно поставилися до проведення відкритих уроків. Слід відзначити активність членів МО в організації та проведенні заходів до 80-річчя з дня народження Б.Олійника. Виконуючи план заходів по вивченню стану навчально-виховної ро­боти та якості знань учнів, проведено діагностичні контрольні роботи, підсумкові контрольні роботи, перевірявся стан ведення учнівських зошитів. Згідно плану випущено предметні газети, газету «Шкільні вісті». Членами МО проведено З предметні тижні, підготовлено учнів до участі в районних та обласних предмет­них олімпіадах, конкурсах.

Наші досягнення за 2015 - 2016 н.р.: Козороз Н. І. підготувала переможця ра­йонної та призера(ІІІ м) обласної олімпіади з української мови та літератури (Филь Т.,10 клас); призера (III м) обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Єд­наймось, братове-українці! Лиш через терни шлях лежить до змін» (Дмитренко А., 10 клас); переможця районного конкурсу читців з нагоди 145-річчя Лесі Укра­їнки (Горбуля І., 10 кл.); переможців шкільного, районного та учасників обласно­го конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН (Филь Т., 10 кл., секція укр. літератури; Дмитренко А., 10 кл., секція журналістики); учасниця обласної конференції, присвяченій 80-річчю з дня народження Б. Олійника; організатор шкільного свята до річниці з дня народження Лесі Українки.

Василенко Н. І. підготувала призера (Панченко В., II місце) районного конкурсу ім. П. Яцика та районної олімпіади з української мови та літератури. Під керівни­цтвом учителя зібрані і подані матеріали на обласну конференцію учнівської та студентської молоді «Полтавщина - земля моя свята», які успішно пройшли від­бір і захищені учнем 10 класу Мариниченком Н. (виступ «Вірний син України»), а також надіслані матеріали на обласний конкурс «Я - європеєць» (Бондар А., Жартовська В., 11 клас). Координатор Всеукраїнського конкурсу «Соняшник».

Коробка С. І.- координатор Всеукраїнського конкурсу з мовознавства «Патріот».

Кисіль В. О. брав участь у роботі районного методоб’єднання вчителів англій­ської мови, підготував виступ «Ігрові технології на уроках англійської мови» та «ЗНО-2015» - тестування умінь і навичок учнів», відповідальний за реєстрацію випускників на ЗНО. Учасник районного конкурсу «Учитель року». Підготував призера (II м) районного конкурсу-захисту МАН (Шкіль Ю., 10 клас, секція анг­лійської мови).

Сватковський В. І. підготував переможця районної та учасника обласної олім­піади з історії (Назарко JL, 10 клас), призера районного конкурсу знавців історії ім. М. Драгоманова (Назарко JL, 10 клас).

ЗАВДАННЯ НА 2016- 2017 н. р.

У 2016 - 2017 н, р, методоб’днання буде працювати над темою «Застосування новітніх педтех пологій та інтерактивних методів як складова особистісно зорієн­тованого навчання і виховання на уроках предметів суспільно-гуманітарних дис­циплін».

З метою вивчення етану навчально-виховної роботи та підвищення якості знань проводити підготовку учнів до участі у внутрішкільних, районних та обласних конкурсах, олімпіадах; провести діагностичні та підсумкові контрольні роботи, перевірити стан ведення зошитів.

З метою висвітлення результатів діяльності учнівського та педагогічного колек­тиву сприяти підготовці та випуску газети «Шкільні вісті», журналу «Самоосві­та».

II. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ І ОРГАНІЗАЦІЯ САМООСВІТНОЇ РОБОТИ

У 2016-2017 навчальному році вчителі методоб’єднання суспільно-гуманітарних дисциплін перед собою ставлять такі завдання:

 1.  З метою підвищення кваліфікаційного рівня систематично передплачувати фахові газети та журнали, брати участь у роботі засідань та семінарів шкі­льного та районного методоб’єднань.
 2.  Кожному члену методоб’єднання продовжувати працювати над обраною проблемою.
 3.  Підвищувати ефективність роботи з обдарованими дітьми та невстигаючими.
 4.  З метою обміну досвідом організувати взаємовідвідування уроків колег.
 5.  Взяти участь у ярмарку педтехнологій.
 6.  Кожному вчителеві проводити систематичну і планову роботу по підготовці учнів до районних предметних олімпіад та конкурсу МАН.
 7.  Сприяти всебічному розвитку особистості школяра.
 8.  Продовжувати активно запроваджувати нові педагогічні технології.
 9.  Намагатися вдосконалювати навчальну базу кабінетів, застосовувати техні­чні засоби навчання.

 Випустити згідно графіка журнал “Самоосвіта”, газету «Шкільні вісті», предметні газети.

III. ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ ППД

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЮТЬ УЧИТЕЛІ МЕТОДОБ’ЄДНАННЯ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Методоб’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін пра­цює над проблемою «Застосування новітніх педтехнологій та інтерак­тивних методів як складова особистісно зорієнтованого навчання і ви­ховання учнів на уроках предметів суспільно-гуманітарних дисциплін»

Теми проблем, над якими працюватимуть вчителі методоб’єднання у 2016 - 2017 н. р.

Прізвище, ім’я та по батькові вчителя

Проблема, над якою працює

Козороз Наталія Іванівна

«Виховання патріотичних почуттів на уро­ках літератури рідного краю через призму новітніх педтехнологій»

Василенко Надія Іванівна

«Розвиток творчих компетентностей учнів на уроках української мови та літератури і в позаурочний час як складник особистісно зорієнтованого навчання»

Коробка Світлана Іванівна

«Тести на уроках світової літератури як ме­тод активізації учнів »

Кисіль Вячеслав Олександр

«Застосування ігрових педтехнологій як за­сіб активізації учнів на уроках англійської

мови»

Сватковський Віталій Іванович

«Тестові завдання на уроках історії - запо­рука успішних результатів ЗНО»

 

Курсова перепідготовка вчителів методоб’єднання суспільно-гуманітарних дисциплін

п/п

Прізвище, ім’я та по батькові вчителя

Останні курси

Перспективне проходження кур­сів

1

Козороз Наталія Іванівна

2016 р.

2021

2

Василенко Надія Іванівна

2013 р.

2018

3

Коробка Світлана Іванівна

2015 р.

2020

4

Кисіль Вячеслав Олександрович

2014 р.

2019

5

Сватковський Віталій Іванович

2014 р.

2019

 

ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ВЧИТЕЛЯМИ МЕТОДОБ’ЄДНАННЯ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

п/п

Прізвище, ім’я та по батькові вчителя

Чий досвід вивчає, адреса досвіду

1

Козороз Наталія Іванівна

Лисенко А. В. (м. Полтава), «Вивчення лі­тератури рідного краю»; Шуляр В. «Специ­фіка викладання літератури рідного краю».

2

Василенко Надія Іванівна

Балагура Т. І. (м. Полтава, ліцей № 1), «Види творчих робіт на уроках української мови та літератури»

3

Коробка Світлана Іванівна

Калюжна К. А. (м. Гадяч, СШ № 4) «Використання тестових завдань на уроках літератури»

4

Кисіль Вячеслав Олександрович

Данилюк Л. В. (м. Полтава, Полтавський Національний педуніверситет ім.. В. Г. Коро- ленка)

«Впровадження ігрових елементів на уроках англійської мови в молодших класах»

5

Сватковський Віталій Іванович

Касьян Р. И., Удод А. В. (м. Лебедин, Лебе- динське педучилище ім. А. С. Макаренка) Ващук Д. (Кам’янець-Подільський НВК №1) «Використання тестових завдань на уроках історії»

IV. ЗАХОДИ ПО ВИВЧЕННЮ СТАНУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ТА ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ

 1.  Провести діагностичні контрольні роботи з української мови в 5 /Коробка С. І./ та в 10 класах /Козороз Н. І./
 2.  Провести підсумкові контрольні роботи з української мови по всіх класах / Козороз Н. І., Василенко Н. І., Коробка С. І. /
 3.  Провести шкільні олімпіади з української мови та літератури, історії, анг­лійської мови, зарубіжної літератури /члени методоб’єднання/.
 4.  Згідно плану перевірити стан ведення зошитів /Козороз Н.І., Василенко Н.І./
 5.  Випустити журнал «Самоосвіта» /члени методоб’єднання/.
 6.  Взяти участь у підготовці та проведенні заходів до ювілею І. Я. Франка /Василенко Н. І, Козороз Н. І., Коробка С. І./

 Провести тиждень української мови та літератури, тиждень англійської мо­ви та зарубіжної літератури, тиждень історії /члени методоб’єднання/.

VI. ТЕМАТИЧНІ ЗАСІДАННЯ МЕТОД ОБ’ЄДНАННЯ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

п/п

Зміст роботи

Відповідальні

1

Обговорення плану роботи методоб’єднання у но­вому навчальному році у відповідності з новими методичними рекомендаціями щодо вивчення пре­дметів суспільно-гуманітарного циклу у 2016-2017 н.р. та календарно-тематичних планів

Василенко Н. І.

2

Висвітлення результатів ДПА вії класі з україн­ської мови та літератури, історії та ЗНО.

Члени методоб’єднання

3

Обговорення методичних проблем, над якими пра­цюватимуть вчителі у новому навчальному році

Члени методоб’єднання

4

Обговорення плану заходів щодо відзначення юві­леїв І. Я. Франка (27.08.1856) та Івана Багряного (02.10.1906)

Василенко Н. І.

5

Методика проведення інтегрованих уроків

Козороз Н. І.

6

Обговорення плану проведення шкільних предметних олімпіад та захисту робіт МАН

Вчителі-предметники

7

Затвердження плану заходів до Року англійської мови в Україні

Кисіль В.О.

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

п/п

Зміст роботи

Відповідальні

1

Випуск предметних газет та журналу «Самоосвіта»

Члени методоб’єднання

2

Урізноманітнення форм контролю за знаннями, вміннями, навичками учнів.

Сватковський В. І.

3

Обговорення нових методичних надходжень

Козороз Н. І.

4

Обговорення плану проведення відкритих уроків

Члени методоб’єднання

5

Інформація про передплату фахових журналів

Василенко Н. І.

6

Обговорення плану проведення предметного тижня з української мови та літератури

Василенко Н. І.

ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ

п/п

Зміст роботи

Відповідальні

1

Обговорення результатів районних олімпіад, кон­курсів, підсумкових контрольних робіт за І семестр

Члени методоб ’ єднання

2

Інформація про підготовку матеріалів до ярмарку педагогічних технологій

Члени методоб ’ єднання

3

Створення і роль проблемних ситуацій на уроках української літератури

Василенко Н. І.

4

Обговорення плану проведення предметних тижнів з історії, зарубіжної літератури та англійської мови

Сватковський В.І., Коробка С.І., Кисіль В.О.

5

Ознайомлення з новинами педагогічної преси

Василенко Н. І.

ЧЕТВЕРТЕ ЗАСІДАННЯ

п/п

Зміст роботи

Відповідальні

1

Обговорення інструктивно-методичних матеріалів щодо проведення державної підсумкової атестації

Члени методоб ’ єднання

2

3

Звіт членів методоб’єднання про роботу над мето­дичною проблемою

Виховання патріотизму та гуманності на уроках за­рубіжної літератури

Члени мето­доб’єднання Коробка С.І.

3

Про випуск предметних газет

Василенко Н. І. Коробка С. І. Кисіль В.О. Сватковський В. І.

4

Обговорення методичних новинок

Члени методоб ’ єднання

5

Підсумки роботи методоб’єднання за 2016-2017 н.р.

Голова методоб’єднання


                                           
   І. ВСТУП

     Методоб'єднання вчителів суспільно-гуманітраних дисциплін продовжувало працювати над удосконаленням пізнавальної та творчої активності на уроках, виховання патріотизму та гуманності під час навчальної діяльності учнів.
  Усі члени методоб'єднання впроваджують на уроках елементи нових педагогічних технологій, передплачують фахові видання, вивчають та вико-ристовують передовий педагогічний досвід шляхом взаємовідвідування уроків, самоосвіти, семінарських занять. З метою підвищення фахового рівня, вивчення та узагальнення досвіду вчителі української мови та літератури Ко-зороз Н. І. та Василенко Н. І. дали відкриті уроки, підготували матеріали на ярмарку педтехнологій.
   Усі вчителі провели предметні тижні, випустили предметні газети. Згідно плану було випущено журнал «Самоосвіта», газету «Шкільні вісті». 
Виконуючи план заходів по вивченню стану навчально-виховної роботи та якості знань учнів, було проведено діагностичні контрольні роботи, перевірявся стан ведення учнівських зошитів.
   Активно працювали члени методоб'єднання з обдарованими учнями. 
   Підсумки з української мови та літератури:
Карпенко І. – ІІІ місце на районній олімпіаді;
  ІІ місце на обласній олімпіаді;
  І місце в районному та ІІІ місце в обласному конкурсі  
  МАН;
Ковтун І. – І місце в районному та ІІ місце в обласному конкурсі МАН;
Лагута Д. – ІІ місце в районній олімпіаді з української мови; 
Даниленко О. – ІІІ місце в районному конкурсі ім. П. Яцика;
Остроушко О., Строкань В., Сіддікі М., Сукач В. – лауреати 
  Всеукраїнського конкурсу «Лицарі українського 
  романтичного світосприйняття»;
із зарубіжної літератури:
Лагута Д. – ІІІ місце в районній олімпіаді із зарубіжної літератури.

ЗАВДАННЯ НА 2010 – 2011 Н. Р.

1. Продовжувати розвивати творчі здібності та вдосконалювати якість знань учнів через оптимізацію навчального процесу, розвиток індивідуальних творчих здібностей.
2. З метою висвітлення результатів діяльності учнівського та педагогічного колективу сприяти підготовці та випуску журналу «Самоосвіта», газети «Шкільні вісті» (відповідальні Василенко Н.І., Коробка С.І., Кисіль В.О.).

ІІ. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ І ОРГАНІЗАЦІЯ 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

У цьому навчальному році вчителі кафедри ставлять перед собою завдання:
1. Активно запроваджувати нові педагогічні технології.
2. Систематично займатися самоосвітою, брати участь у роботі семінарів районного методичного об'єднання.
3. З метою підвищення фахового рівня та обміну досвідом відвідувати уроки колег.
4. З метою підвищення методичного рівня передплатити фахову пресу.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕДО-ВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

1. Усім членам методоб'єднання дати відкриті уроки, провести предметні тижні.
2. Взяти участь у конкурсі «Учитель року».
3. Представити роботи на ярмарок педагогічних технологій.
4. Творчо впроваджувати передовий педагогічний досвід кращих учителів школи, району, області, країни.
5. Продовжувати працювати над визначеними проблемами.ІV. ЗАХОДИ ПО ВИВЧЕННЮ СТАНУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ТА ПІДВИЩЕННЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. У кожному класі провести діагностичні контрольні роботи з української мови.
2. Підготувати учнів для участі у внутрішкільних та районних олімпіадах, конкурсах.
3. Провести підсумкові контрольні роботи з української мови.
4. Згідно плану роботи школи перевірити стан ведення зошитів.

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ методичного
об’єднання

І ЗАСІДАННЯ
1. Опрацювання методичних вимог, рекомендацій щодо вивчення предметів суспільно-гуманітарного профілю та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів.
2. Опрацювання «Вимог до виконання письмових робіт та ведення і перевірки зошитів».
3. Ознайомлення із змінами в програмі з української мови та літератури (Василенко Н. І.).
4. Обговорення плану роботи методоб'єднання на 2010 – 2011 н. р. 
5. Вимоги щодо структури й особливостей проведення уроків виразного читання (Козороз Н. І.)
6. Знайомство з новинами психолого-педагогічної преси.

ІІ ЗАСІДАННЯ
1. Інформація про хід підготовки та проведення олімпіад, конкурсів (учителі-предметники).
2. Звіт про роботу в секції МАН (керівники секцій).
3. Вивчення історії рідного краю на основі місцевого матеріалу (Сват-ковський В.І.).
4. Новини психолого-педагогічної преси.

ІІІ ЗАСІДАННЯ
1. Обговорення результатів районних олімпіад, конкурсів, підсумкових контрольних робіт за І семестр.
2. Інформація про підготовку матеріалів до ярмарку педагогічних технологій (учителі-предметники).
3. Компаративний аналіз творів світової та української літератури (Ко-робка С.І.).
4. Новини психолого-педагогічної преси.

ІV ЗАСІДАННЯ
1. Підсумки роботи методоб'єднання за 2010-2011 н. р.(Василенко Н.І.)
2. Ознайомлення з інструктивно-методичними матеріалами щодо проведення ДПА (Козороз Н.І.).
3. Формування міжкультурних зв’язків на уроках англійської мови шляхом запровадження нових педагогічних технологій (Кисіль В.О.)
4. Новини психолого-педагогічної преси. 
Календар
«  Жовтень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Гаряча лінія 1
Гаряча лінія 2