Великобудищанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області

Меню сайту
Форма входу
Пошук

Положення про раду школи

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РАДУ

Великобудищанської спеціалізованої

школи І – ІІІ ступенів

Гадяцької районної ради Полтавської області

 1. Загальні положення

1.1.Рада школи (далі Рада) – це постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.

1.2.У своїй діяльності Рада керується законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статутом школи», цим Положенням.

2. Мета, завдання і принципи діяльності Ради школи

2.1.Метою діяльності Ради є:

-сприяння зусиллям педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та вдосконалення навчально-виховного процесу;

-розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

-підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

2.2.Основними завданнями Ради є:

-підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інститутами;

-визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

-формування виховного середовища;

-створення належного педагогічного клімату в гімназії;

-сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

-підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);

-ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

-стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримка обдарованих дітей;

-зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

2.3.Рада школи діє на засадах:

-законності, гласності;

-колегіальності ухвалення рішень;

-добровільності та рівноправності членства.

3. Структура Ради та організація її діяльності

3.1.До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) ІІ – ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представники в Раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) школи. Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

3.2.На чергових виборах склад Ради оновлюється не менше ніж на третину.

3.3.Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їхньою доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік.

3.4.Очолює Раду навчального закладу голова, який обирається зі складу Ради. Голова Ради може бути членом педагогічної ради. Головою Ради не можуть бути директор та його заступники.

3.5.Засідання Ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, власника (засновника), а також членами Ради.

3.6.Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їхньої роботи визначаються Радою.

3.7.Члени Ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.8.Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.

3.9.Рішення Ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту школи, доводиться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків або осіб, які їх заміняють, та громадськості.

3.10.У разі незгоди адміністрації школи за рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

3.11.Рада школи:

-організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

-вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, пробільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;

-разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;

-затверджує режим роботи школи;

-сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні», похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

-разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства та держави;

-погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

-заслуховує звіт голови Ради, інформацію директора та його заступників із питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

-бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителями;

-виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);

-виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо);

-вносить на розгляд педагогічної Ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їхньому вирішенні;

-сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх заміняють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);

-розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги  учням (вихованцям);

-розглядає питання родинного виховання;

-бере участь за згодою батьків або осіб, які їх заміняють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

-сприяє педагогічній освіті батьків;

-сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

-розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);

-організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);

-розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи;

-вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

3.12.Статутом школи можуть визначатися й інші повноваження Ради школи, що не суперечать чинному законодавству.

 

Календар
«  Травень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Гаряча лінія 1
Гаряча лінія 2